Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası


Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası

Giriş :

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak meslektaşlarımıza, stajyer avukatlarımıza ve  dilekçe örnekleri konusunda ihtiyacı olan vatandaşlarımız için dilekçe örneği hazırlayarak sizlere sunulmuştur.

KAYSERİ NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU :

Usulsüz tebliği nedeni ile Müvekkile ye ödeme emrinin tebliğ tarihinin müvekkile nin icra dosyasını öğrenme tarihi 24.02.2018 tarihi olarak düzeltilmesi ve süresinde borca, imzaya itiriaz talebimiz hakkında.

İLGİLİ İCRA DOSYASI: 

Kayseri… İcra Müdürlüğü 2018/ E sayılı dosyası

AÇIKLAMALAR

1-Kayseri … İcra Müdürlüğü’nün 2018 /…. E ile başlatılan icra takibi müvekkile şirketinin depo adresine 6. örnek ödeme emri gönderilmiştir. Depo adresine tebliğ yapılmadığından muhtara bırakılarak takip başlatılmıştır

2-…… tarihinde davalı taraf müvekkile nin şirketine haciz yapılması amacıyla geldiğinde müvekkile icra dosyasından haberdar olmuştur. Bir gün sonra ilgili icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi ibraz edilmiştir.

3-  Burada tebliğin depo adresinde belgeyi alacak yetkili biri olmadığını davalı bilmektedir. Bu bir kötü niyet göstergesidir. Davalı icra işlemleri için şirketin merkez adresine gelmektedir. Buda davalının depo adresinde tebligatı alacak kimsenin olmadığını bildiğini kanıtlamaktadır.

4- Müvekkile ve davalı arasında bulunan sözleşmede tebligat adresleri açıkça belirtilmiştir. Sözleşmede yazan tebligat adresi haczin uygulanmaya geldiği şirket merkez adresidir. Depo adresi ise kimsenin bulunmadığı bir adrestir.

5-İlgili Kayseri İcra Müdürlüğü’ ne icra dosyasını öğrenme tarihinden sonra verilen süre içerisinde itiraz yapılmıştır. Fakat muhtara teslim edilen tarih tebliğ tarihi olarak belirlendiği için Kayseri İcra Müdürlüğü itirazımızı reddetmiştir.

DELİLLER :

Kayseri İcra Müdürlüğü …./… E  dosyası, bilirkişi raporu, ve her türlü

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda yazılı olarak beyan ettiğimiz nedenlerden dolayı:

1-Usule uygun olmayan tebligat nedeniyle icra dosyasının öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabul edilmesine karar verilmesine,

2- Kayseri İcra Müdürlüğü’nün süresi geçtiği nedeniyle itirazımızın kaldırılması kararının iptal edilmesine,

3-İcra takibinin durdurulmasına

4) Dava masrafları ve Avukatlık masraflarının karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

Davacı Vekili
Av. Esra KARA

EK BİLGİ

Usulsüz tebligat nedeniyle icra uygulamalarında sıkça rastlanılan bir durumdur. Usulsüz tebligatlar diğer dava türlerinde usulsüz tebligat şikayet dava dilekçesi, usulsüz tebligata itiraz dilekçe örneği şeklinde olabilmektedir. İcra işlemlerinde usulsüz tebligat ve borca itiraz mümkündür. Bazı durumlarda tebligat borçluya ulaşmamaktadır. Diğer davalarda ise usulsüz tebligat dava açma süresi vardır. Bu süre içerisinde itirazda bulunulabilir. Bu süre geçtiğinde gecikmiş itiraz olarak davanızın türüne göre değişecektir. Sizler için hazırladığımız usulsüz tebligat cevap dilekçesi kullanılabilir. Ceza davalarında ceza davasında usulsüz tebligat dilekçe örneği kullanılacaktır. İcra davalarında haiz ihbarnamesine gecikmiş itiraz ile ilgili bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

 

 

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Hemen Ara
    Yol Tarifi Al