İdare Hukuku

İdare Hukuku


İdare Hukuku, vatandaşlarına hizmetlerini götürürken, bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle çeşitli kararlar almak zorundadır. Bu kararların sonucunda ya bir idari işlem ya da bir idari eylem yapılır. Bunların temel amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdari işlemler, idari makamlar tarafından kamu hukukuna ilişkin olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle tek taraflı olarak yapılan, hukuka uygunluk karinesinden yararlanan, yürütülebilir nitelikli işlemlerdir. Fakat bazen, karar alınan bu işlem ve eylemler hukuka aykırı olabilmekte, vatandaşlar açısından haksız durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bazen de idarenin eylemleri sonucunda vatandaşlar zarar görebilmekte ve bu zararın tazmin edilmesi gerekmektedir. İşte böyle durumlarda menfaati ihlal edilenler tarafından yetki, konu, şekil, sebep, amaç yönlerinden açılan iptal davaları ile idarenin hukuka uygun davranması sağlanmakta, alınan karar hukuk âlemin de hiç doğmamış gibi ortadan kaldırılmaktadır.

İdare Hukuku

İptal kararları sadece davalı için değil, herkes için geçerlidir. Bir başka dava türü de idarenin işlem ve eylemleri sonucunda kişisel hakları zarar görenler tarafından zararlarının giderimi için açılan Tam Yargı (Tazminat) davalarıdır. Bu davaların yanında iptal davası ile birlikte gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde yürütmenin durdurulması talebi de bir başka hukuki yoldur. Hukuk büromuzda anlatılan idare hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki destek, danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

İdare hukuku vatandaşın idare le arasında olan işlerin düzenlenmesini ve hukuka aykırılığın önlenmesini amaçlamaktadır. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları ihlal olanlar tarafından açılan davalar Tam Yargı Davalarıdır.

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak idari dava konuları ile ilgili bilgi birikim ve tecrübelerimiz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.