Kayseri Ceza Avukatı

Kayseri Ceza Avukatı


Ceza Hukuku esas itibariyle kanunlarda suç olarak tasnif edilen eylemlerin ve bu eylemler gerçekleştirildiğinde bunlara yaptırım olarak uygulanacak cezaları inceleyen ve değişen dünyaya yeni suç tasnifleriyle yeni cezalar ve yaptırımlar düzenleyerek ilerleyen bir hukuk dalıdır. İnsanlık tarihinin başından beri belki de günümüzde suç sayılan birçok eylem insanlar tarafından sergilenmiş ancak insanoğlu kendi yaptırımını kendisi uygulayarak ilhakı hak anlamında cezalandırma yöntemine başvurmuştur. Ancak günümüz dünyasında ve demokratik toplumlarda hukuk devleti kavramı ile artık suç sayılan eylemler kamu hukuku kapsamında değerlendirilerek yargı makamları tarafından yargılama yapılarak cezalandırılmasına hükmedilir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılan eylemler ve tanımlanan suçlar belirlenerek, alt sınır ve üst sınır arasındaki hangi cezaların yaptırım olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Ceza Hukuku

Bahsi geçen kanuna göre suçların vasıf ve niteliği, ön görülen hapis cezası süresi nazara itibare alınarak yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde mi yoksa Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği de belirlenmiştir. Böylelikle; Kasten adam öldürme, uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti, cinsel istismar, işkence, rüşvet, zimmet, soykırım, yağma, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas ve devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar vb. suçlar ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Bununla beraber 10 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere Asliye Ceza Mahkemesi bakmakla görevlidir. Dolayısıyla; Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu, kasten adam yaralama, taksirle adam yaralama, reşit olmayanla cinsel ilişki, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma, hakaret, hırsızlık, mala zarar verme, basit dolandırıcılık suçu vb suçlar Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamaları yapılarak cezalar belirlenecektir.

Birr Hukuk

Birr Hukuk Bürosu olarak alanında uzmanlaşmış avukatlarımızla Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan suçlar bakımından kamu davası açılmışsa yargılamanın en başından ha keza soruşturma evresi ve kovuşturma evresi de dâhil her türlü hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimizin kısaca olaya dâhil hikâyelerini dinledikten sonra kişiye özel notlar alınarak sır saklama yükümlülüğü kapsamında hareket edilerek dosyaları oluşturulur. Tutukluluğa itiraz dilekçeleri, savunma dilekçeleri, itiraz kanun yolu, istinaf ve temyiz incelemesi dilekçeleri hazırlanarak kararın kesinleşme süresine kadar hukuki yardım da bulunur. Ve dahi kesin hüküm teşkil eden durumlarda bile Yargılanmanın Yenilenmesi ve suç tipine göre uzlaştırma prosedürüne de başvurulmaktadır.

Dahası yargılamanın tüm aşamalarında dürüstlük ve şeffaflık ilkemize göre; müvekkillerimiz her türlü süreçten bilgilendirilir istenildiği takdirde dosyada ki belge ve bilgilere de erişimleri sağlanır. Birr Hukuk Bürosu olarak müvekkil memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

    Hemen Ara
    Yol Tarifi Al