Kayseri Miras Avukatı

Kayseri Miras Avukatı


Miras Hukuku 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup, gaiplik ve ölüm durumlarında kişinin kimlere mirasını hangi şartlarda intikal edeceğini ve miras paylaşımını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras Hukuku mirası kazanma, atanış mirasçılar, miras sözleşmesi, yasal mirasçılar, tereke, ölüme bağlı tasarruflar, muris muvazaası, mirasın reddi, miras reddinin iptali, saklı pay, terekenin borçça batık olması nedeniyle mirasın reddi, miras payı oranında ecri misil, ortaklığın giderilmesi vb konuları içermektedir. Miras Paylaşımı Davaları, miras paylaşımının tarafların iradesine göre yapılmaması ve hal ve durumlara göre yapılamaması gibi durumlarda açılan davalardır.

Miras Hukuku

Eğer bir kişi ölüme bağlı tasarrufla ya da ölmeden önce yapmış olduğu hukuki işlemlerde hileli satış veya mal kaçırma durumlarında hukuka aykırı üzerine devredilen kişiye Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali davası açılmalıdır. Miras davaları, tenkis davası, denkleştirme davası, muris muvazaası davaları, ortaklığın giderilmesi, miras nedeniyle istihkak davası, çekişmesiz yargı işlemlerinden doğan miras davaları, tasarrufun iptali davaları gibi çeşitlendirilebilir. Türk Medeni Kanunda zümre sistemi kabul edilmiştir.

Bir kişinin mirasçı olabilmesi için bir zümreye dâhil olması gerekmektedir. Miras hakkı anayasada “ Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahipti, ancak kamu yararınca kanunla sınırlandırılabilir “ hükmüyle düzenlenmiştir. Miras hukukunda iki çeşit mirasçı vardır. Miras bırakanın yasal mirası ve miras bırakan tarafından atanmış mirasçılardır.

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak bilgi birikim ve tecrübemiz ile miras davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Miras davaları geniş kapsamlı ve detaylı olduğundan dolayı miras davalarının uzman miras avukatı ile birlikte takip edilmesi en yüksek fayda ile davanızın sonuçlanmasını sağlayacaktır.