Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku


Ticaret Hukuku dayanağı Türk Ticaret Kanunu’nu dur. Ticaret Hukuku kapsamına giren hukuk dalları:

  • Ticari işletme hukuku,
  • Şirketler hukuku,
  • Kıymetli evrak hukuku,
  • Taşıma hukuku,
  • Sermaye piyasası Hukuku,
  • Deniz ticaret hukuku,
  • Fikri mülkiyet hukuku,
  • Sigorta hukuku,
  • Rekabet hukuku gibi diğer hukuk dalları da ticaret hukukunun kapsamı altındadır.

Ticaret Hukuku alanındaki faaliyet alanımız genel olarak, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilini, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulmasıdır. Ayrıca ortak teşebbüsler ve adi ortaklıklar oluşturmayı, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesini, devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesini, şirketlerin ve kurumların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki konularda destek olunmasını, risk sermayesi projelerini ve sair her türlü ticari işlemleri kapsar.

Ticaret Hukuku

Birr Hukuk Bürosu ticaret hukuku alanında müvekkillerine bilgi birikim ve tecrübeleri ile hizmet vermektedir. Bu hukuk dalında süreçlerin kesin zamanlarının olması ve detaylı bir hukuk dalı olduğu için bir avukat ile davanızı takip etmeniz her zaman önerilmektedir.