Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukuku’nun kapsamlı bir dalını uluşturan gayrimenkul hukuku 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 4. Kitabında düzenlenmiştir. Gayrimenkul hukuku çok kapsamlı olmakla birlikte, detaylı be büyük ölçüde istisna içeren zorlayıcı bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul davaları ile ilgili uzman bir avukattan danışma ve görüş alınmadan hareket etmek büyük zorluklar oluşturacak ve gayrimenkul hukukunu tam anlamıyla anlayabilmek için pek çok farklı açıdan değerlendirmek gerekmektedir. Arsa, arazi, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerler gayrimenkul olarak tanımlanmaktadır. Gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul davası ile ilgili kişilerin gayrimenkul avukatı ile davasının takip edilmesi davasının en yüksek fayda ile sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu davalarda da müvekkillerin avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat gayrimenkul hukuku kapsamı geniş ve detaylı bir hukuk dalı olduğu için gayrimenkul avukatı ile çalışılması önerilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku taşınmazların üzerindeki hukuksuz durumların düzenlemesini amaçlamaktadır. Gayrimenkul hukuku aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İstihkak Davaları
 • Kamulaştırma Davalar
 • Tapu ve Tescil Davaları
 • Tescil Davaları ve Kira Bedeli Tespiti

gibi dava türleri bulunmaktadır. Aile hukuku ve Miras ile ilgili düzenlemeler kapsamında değerlendirilen dava türleri gibi farklı yasalar tarafından da değerlendirilme yapılması gerekmektedir. Gayrimenkul Hukuku alanındaki hizmetlerimiz:

 • Tapu sözleşmeleri
 • Taşınmaz malların alım satımı,
 • Kat karşılığı satış inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeler
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Kiralama sözleşmeleri
 • İpotek kurulması ve ipotek terk işlemleri
 • Ayni, şahsi hak sözleşmeleri
 • Alım satım sözleşmeleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğu
 • Hukuki durum tespitinin yapılması
 • Yabancıların mülk edinmesi

Gayrimenkul hukuku kapsamlı bir hukuk dalı olduğundan dolayı gayrimenkul avukatı ile davanızın veya hukuki probleminizin takip edilmesi sizlerin en yüksek fayda ile sonuç almanızı sağlayacaktır. Birr Hukuk Bürosu avukatları bilgi birikim ve tecrübeleri ile sizlere hizmet vermektedir.