skip to Main Content
7/24 Açık Hat: 0 352 338 77 77
birrhukukburosu@gmail.com

Kayseri İcra Avukatı

İcra Hakkında Bilgiler

İcra en basit ifade ile alacaklı olan kişinin alacağını farklı sebeplerden dolayı alamaması üzerine bunu devlet gücü ile alacağını tahsil için başvurduğu yasal yoldur. Alacaklı olan kişi ya da şirket  olabilir. İlamlı ve ilamsız olmak üzere iki çeşit icra takibi vardır. İlamlı icra takibi, mahkeme ilamına dayanılarak yapılan takiptir. Ancak ödeme emrinin ilama uygun yapılmadığından bahisle şeklen itiraz edilebilmektedir. İlamsız icra takibi, mahkeme kararına dayanmayan icra takibidir. Alacaklı kişi doğrudan İcra Müdürlükleri aracılığıyla elindeki belgelerle alacağına istinaden takip başlatır.Alacaklı kişi İcra Müdürlükleri aracılığıyla takip başlattıktan sonra, İcra Müdürlükleri ödeme emri hazırlayarak borçlu kişiye gönderir. Borçlu kişi ödeme emrini aldıktan 7 gün itiraz süresinde İcra Müdürlüğüne bu takibe karşı borçlu olmadığından takibin durdurulmasını isteyebilir. İtiraz yapılmaz ise takip kesinleşir ve borçlu olan kişi tarafından ya menfi tespit davası ile alacağa karşı gelinmesi ya da borcun ödenmesi gerekir.

İtiraz Sonrası Ne Olur?

Borçlu olan kişi itirazda bulunduğu andan itibaren takip itiraz konusu yapılan alacak kalemleri bakımından durdurulur. Takibin durmasından sonra ise alacaklı kişinin dava açması gerekiyor. Bu davanın da 6 ay içerisinde İcra Mahkemesine açılarak itirazın kaldırılmasının istenmesi ya da genel mahkemelere 12 ay içerisinde açılarak itirazın iptalinin istenmesi gerekiyor. Açılan bu davalar kazanıldığı takdirde borç miktarına  %20’lik bir tazminat eklenir. Bu tazminata uygulamada icra inkar tazminatı denmekte olup, borçluların haksız yere borça itirazlarına bağlanmış bir yaptırım türüdür. Bundan dolayı da bu itiraz yapılırken dikkatli olunması gerekir. Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak kişiler ciddi olarak mağdur olacaktır. İcra takibi ne yapılan itirazlar  ve açılacak dava türleri her durumda farklı ele alınması gereken hukuki ilişkilerdir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara
Yol Tarifi