Cinsel Taciz Şuçu

Gelişen teknoloji ve sosyal ağların yaygınlaşmasından sonra hızla artan bir suçtur. TCK madde 105 te aşağıdaki şekilde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır:

Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde:
“(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61md.)
Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,  
b)  Vasi,  eğitici,  öğretici,  bakıcı,  koruyucu  aile  veya  sağlık  hizmeti  veren  ya  da  koruma,  bakım  veya  gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
e) Teşhir suretiyle, işlenmesi  hâlinde  yukarıdaki  fıkraya  göre  verilecek  ceza  yarı  oranında  artırılır.  Bu  fiil  nedeniyle  mağdur;  işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

Cinsel amaçlı olarak mağdura cinsel içerikli laf atmak, cinsel amaçlı harekette bulunmak yanında mesaj , email göndermek taciz suçu kapsamına girmektedir.

Cinsel tacizin suçu TCK da 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak belirtilmiştir.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Yol Tarifi Al