Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Belgesi


Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

 Arabulucunun                                                              :

Adı ve Soyadı                                                                 :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                          :     **************

Arabulucu Sicil Numarası                                   :     **************

Adresi                                                                  :     **************

 

  Taraf 1                                                                         :    

Adı ve Soyadı                                                                 :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                          :     **************

Adresi                                                                  :      **************

 

 Taraf 2                                                                           :   

            Adı ve Soyadı                                                                 :     ************** Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil Numarası                                          :     *******/*******

Adresi                                                                  :      **************

 

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                             :     Ticari Uyuşmazlık

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    1.3.2019

Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                         :    21.4.2019

 

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Yer                        :     ***************

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Tarih                     :     21.4.2019

 

Arabuluculuk Sonucu                                                   :

 

Adı geçen taraflar ************************************** Toplantı Odasına geldiler.

Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve anlaşma belgesine böyle geçsin dediler.

 

 

 

Alternatif (1)

************* anlaşmak istiyorum dedi ve maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

************** Tic. Ltd. Şti anlaşmak istiyorum dedi ve maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (2)

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli def’aten ödemeyi kabul etti ve bu bedeli arabulucunun huzurunda *************’e def’aten ödedi. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************  kendisine def’aten ödenen 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (3) (Bu olasılık icra edilebilirlik şerhi alabilir.)

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 21.05.2019 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************, ************** tarafından belirttiği IBAN numarasına 21.05.2019 tarihine kadar ödenecek olan 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (4) (Bu olasılık icra edilebilirlik şerhi alabilir.)

************** Tic. Ltd. Şti., *************’e ………………. sebebi nedeniyle hak etmiş olduğu ……………….. alacağı için 400 TL (beşyüztürklirası) ve ………………. alacağı için 2600 TL (ikibinaltıyüztürklirası) olmak üzere toplam 3000 TL (üçbintürklirası) bedel ödemeyi kabul etti.

************** Tic. Ltd. Şti., 3000 TL’yi (üçbintürklirası) üç taksit halinde, ilk taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Mayıs 2019, ikinci taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Haziran 2019, üçüncü taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Temmuz 2019 tarihlerinde olmak üzere *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

*************, ************** Tic. Ltd. Şti. tarafından belirttiği IBAN numarasına belirtilen tarihlerde üç taksit halinde ödenecek 3000 TL (üçbintürklirası) bedelin ödenmesi ile …………………… alacağını ve ……………………… alacağını eksiksiz aldığını kabul etmektedir.

Taraflar *************’nin, ************** Tic. Ltd. Şti.’ne, kanuna ve sözleşmeye  dayanan hiçbir isim ve nam altında alacağı olmadığı, geçmişe dönük maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağı hususunda anlaşmışlardır.

İşbu arabuluculuk anlaşma belgesi üç sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18 ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

İmzalar     

Taraf 1                      :           *************                                 /

Taraf 2                      :           ************* Tic. Ltd. Şti.

Adına Yetkili Temsilci **********  /

Arabulucu                 :           *************                                 /

 

 

 

 

 

 Arabulucunun                                                          :

Adı ve Soyadı                                                         :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                          :     **************

Arabulucu Sicil Numarası                                   :     **************

Adresi                                                                      :     **************

 

Taraf 1                                                                         :    

Adı ve Soyadı                                                       :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                        :     **************

Adresi                                                                    :      **************

 

Taraf 2                                                                           :   

            Adı ve Soyadı                                                         :     ************** Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil Numarası                                         :     *******/*******

Adresi                                                                      :      **************

 

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                             :     Ticari Uyuşmazlık

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    1.3.2019

Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                         :    21.4.2019

 

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Yer                        :     ***************

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Tarih                     :     21.4.2019

 

Arabuluculuk Sonucu                                                   :

 

Adı geçen taraflar ************************************** Toplantı Odasına geldiler.

Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve anlaşma belgesine böyle geçsin dediler.

Alternatif (1)

************* anlaşmak istiyorum dedi ve maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

************** Tic. Ltd. Şti anlaşmak istiyorum dedi ve maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (2)

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli def’aten ödemeyi kabul etti ve bu bedeli arabulucunun huzurunda *************’e def’aten ödedi. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************  kendisine def’aten ödenen 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (3) (Bu olasılık icra edilebilirlik şerhi alabilir.)

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 21.05.2019 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************, ************** tarafından belirttiği IBAN numarasına 21.05.2019 tarihine kadar ödenecek olan 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Alternatif (4) (Bu olasılık icra edilebilirlik şerhi alabilir.)

************** Tic. Ltd. Şti., *************’e ………………. sebebi nedeniyle hak etmiş olduğu ……………….. alacağı için 400 TL (beşyüztürklirası) ve ………………. alacağı için 2600 TL (ikibinaltıyüztürklirası) olmak üzere toplam 3000 TL (üçbintürklirası) bedel ödemeyi kabul etti.

************** Tic. Ltd. Şti., 3000 TL’yi (üçbintürklirası) üç taksit halinde, ilk taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Mayıs 2019, ikinci taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Haziran 2019, üçüncü taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 21 Temmuz 2019 tarihlerinde olmak üzere *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

*************, ************** Tic. Ltd. Şti. tarafından belirttiği IBAN numarasına belirtilen tarihlerde üç taksit halinde ödenecek 3000 TL (üçbintürklirası) bedelin ödenmesi ile …………………… alacağını ve ……………………… alacağını eksiksiz aldığını kabul etmektedir.

Taraflar *************’nin, ************** Tic. Ltd. Şti.’ne, kanuna ve sözleşmeye  dayanan hiçbir isim ve nam altında alacağı olmadığı, geçmişe dönük maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağı hususunda anlaşmışlardır.

İşbu arabuluculuk anlaşma belgesi üç sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18 ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

İmzalar     

Taraf 1                      :           *************                                 /

Taraf 2                      :           ************* Tic. Ltd. Şti.

Adına Yetkili Temsilci **********  /

Arabulucu                 :           *************                                 /

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir