Boşanma Avukatı, Boşanma Davası, Boşanma Süreci, Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanma

Boşanma Davası Çeşitleri 

Günümüzde çokca artmaya başlayan boşanma davalarının iki türü bulunmaktadır. Tarafların hukuki konularda ( velayet, mal paylaşımı) anlaştıkları davalar anlaşmalı boşanma davalarıdır. Tarafların hukuki konularda örneğin çocuk velayetinde anlaşamadıkları davalar ise çekişmeli boşanma davalarıdır. Taraflardan birinin hukuki konularda anlaşamadıysa yani boşanmak istemiyorsa buda çekişmeli boşanma davasına girmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası : Davalı taraflar hukuki konularda fikir birliği içerisinde olduğu için boşanma sorunsuz olarak gerçekleşecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası :

  • Zina
  • Terk
  • Haysiyetsiz hayat sürme
  • hayat kast
  • onur kırıcı davranış
  • Şiddetli geçimsizlik

TMK Md. 166/3 belirtilmiş olan anlaşmalı boşanma davası dışındaki eşler arasında bir uzlaşmanın olmadığı boşanma davalardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının nasıl açılacağı anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası türüne göre değişecektir. Boşanma davaları için Aile Mahkemelerine başvurulur. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulur. Boşanma davasının açılmış olması için gerekli harçların yatırılmış olması gerekmektedir.

Eşlerden Birisi Boşanmak İstemiyorsa Hangi Davayı Açmalıyım?

Eşlerden biri boşanmak istemiyor yada boşanmak istediğinde hukuki konularda fikir birliği olunmadığı için çekişmeli boşanma davası açmanız gerekecektir.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davasının açılması için TC kimlik numarasını içeren kimliğiniz ve boşanma davası için hazırlanan dilekçenizin bulunması gerekmektedir. Boşanma dilekçesinin reddedilmemesi için kayseri boşanma avukatı uzman bir avukat ile hazırlamanız sizlerin yararına olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları dilekçenin hazırlanması ve sunulması, tanıkların dinlenmesi, gerekli belgelerin hazırlanması, mahkeme tarafından hükmün verilmesi, gerekçeli kararların tebliği, temyiz ve istinaf süreçlerinden oluşmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası davanın açılması, mahkemeye çıkılması, kararın kesinleşmesi gibi süreçlerle yaklaşık 4-5 ay sürmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise süre vermek ok uygun değildir. Davalı eşlerin fikir birliği olmadığı konuların çokluğu, delillerin toplanması, tanıkların dinlemesi ve bütün hukuku konularda ortak noktaların bulunması süreçlerinden dolayı uzun sürmektedir. Bu etkenlere mahkemenin iş yükü, tebligatların iletilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi, adli tatil, taraf vekillerinin özel durumları gibi etkenlerde bulunmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemelerine açılır. Aile mahkemelerinin olmadığı yerleşimlerde Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Kararın Temyiz Edilmesi Mümkün Müdür?

Temyiz etme hakkı vardır. Mahkeme hükmünü kararını açıkladıktan sonra taraflar kararı temyiz edebilirler.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Çekişmeli boşanma davanız için avukat tutma zorunluluğunuz yoktur. Fakat çekişmeli boşanma dava sürecinde, sürecin takibi, lehine durumların ortaya çıkarılması ve kanuni haklarınız hakkında bilgilendirilmeniz için kayseri boşanma avukatında detek almanı sizin lehinize olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Veya Maddi Manevi Tazminat Talep Edebilir Miyim?

İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası talep edilebilir. Yalnız bunlar için bazı koşullar vardır. İştirak nafakası için tarafların çocuğu olmalı ve velayeti kendin de bulunmalıdır. Yoksulluk nafakası için karşı tarafla aynı kusurda ve aynı koşullarda olunması gerekmektedir.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı için boşanma davasından sonra dava açılması gerekmektedir.Eşler arasındaki mal rejiminin sona erdiği değer artış payı alacağı ve mal rejimnin sona ermesinden doğan katılma alacağı boşanma kararı hükmü mahkeme tarafından verildikten sonra en fazla 1 yıl içerisinde Aile Mahkemelerine başvurularak dava açılır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Ziynet Eşyaları Da  Talep Edilebilir Mi?

Ziynet eşyaları için ayrı bir dava açmanıza gerek yoktur. Boşanma davasında ziynet eşyaları talep edilebilir. İspat konusunda kayseri boşanma avukatından destek almanız fayda sağlayacaktır.

Yoksulluk Ve İştirak Nafakası Nedir, Nasıl Belirlenir?

Maddi zorluğa düşecek eş ve çocuklar için mahkemenin kanunlara göre belirlenmektedir.

Anlaşmalı Davada Kararlaştırılan Nafakanın İptali Ya Da Artırılması Mümkün Müdür?

Değişen ekonomik koşullar, tarafların ekonomik durumları ve sosyal durumlar incelenerek yine mahkemenin karar verdiği düzeyde arttırılıp azaltılabilir.

Evleneli Bir Yıl Olmadan Çekişmeli Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanma davasında en az 1 yıl şartı aranır. Fakat çekişmeli boşanma davası için bir zaman kısıtlaması yoktur.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartı evli çiftin en az 1 yıl evli olması gerekmektedir. Aksi takdirde açılacak dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

İki Eş De Mahkemeye Gelmek Zorunda Mıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında iki tarafta duruşma esnasında mahkemede olmak zorundadır. Tarafların mahkeme huzurunda evliliklerinin bitirilmesini hür iradeleriyle istediğini beyan etmesi gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında ise tarafların mahkemeye gelmesi gerekli değildir. Vekil avukatların katılması yeterlidir.

Duruşmaya Bizzat Katılmak Gerekir Mi?

Anlaşmalı boşanma davası değilse duruşmaya katılmak zorunluluğu yoktur.

Taraflar Duruşmalara Gitmezse Ne Olur?

Boşanma davasına gitmeyen ve vekil avukatında katılmadığı dava düşer. Belirli nedenlerle davaya katılmayan tarafın özel nedenler, dava gününün yanlış hatırlanması gibi durumlarda davayı yenileme hakları vardır.

Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Avukat ücretleri davanın görüleceği yer, anlaşmalı yada çekişmeli boşanma davası olması, tarafların ekonomik sosyal durumlarına göre değişmektedir. Kayseri Barosu tarafından her yıl dava ücretlerini yayınlamaktadır.

Boşandıktan Sonra Hemen Yeniden Evlenilebilir Mi?

Mahkeme kararı ile boşanmanın kesinleşmesinden sonra kadınlar bekleme sürelerini doldurması gerekirken, erkekler hemen evlenebilirler. Yine erken evlenmek isteyen kadınlar mahkeme başvuru yapabilirler.

İddet (Kadın Için Bekleme Süresi) Nedir?

Kadın boşandıktan sonra için yeniden evlenmesi süresi 300 gün olarak ilgili kanunda belirlenmiştir. Fakat kadının hamile olup olmadığının ispatı yani rapor varsa bu süre kaldırılabilir.

Ses Ve Video Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

Ses ve video kayıtları delil olarak kullanılabilir. Fakat bu delillerin hukuka uygunluğuna göre karar verilecektir.

Karşı Taraf Boşanmak Istemese De Boşanabilir Miyim?

Türk Medeni Kanununa göre karşı taraf boşanmak istemesede boşanma gerçekleşecektir. Dava süresini yine kusur durumları, şartlara göre değişecektir.

Boşanma Davam Reddedildi Ne Yapabilirim ?

Boşanma davası reddedilen taraf  3 yıl boyunca evlilik birliği tekrar kurulmadıysa boşanma davasının reddinin kesinleşmesi tarihinden  3 yıl sonra tekrar dava açma hakkı bulunmaktadır.

Üç Yıl Ayrı Yaşanırsa Hakim Doğrudan Boşar Mı ?

Kanunlarımızda 3 yıl ayrı yaşadıktan sonra direk boşanmış olunur gibi bir durum yoktur. Davayı açan taraf evlilik müessesini sarsan konuları, boşanmanın gerekçelerini ispat edemediği için boşanma davası reddedilmiştir. Reddetme gerçekleştikten 3 yıl sonra tekrar dava açılabilir.

Boşanmalar En Çok Hangi Nedenle Oluyor?

Gelişen teknoloji ve sosyal ağların çok fazla kullanımından kaynaklı olarak genel olarak gelir düzeyi yüksek sınıfta şiddet, sadakatsizlik olurken alt sınıf için ise ekonomik nedenler ön plana çıkmaktadır.

Anlaşmalı Mı Yoksa Çekişmeli Davayı  Mı Tavsiye Ediyorsunuz?

Bu durum evlilik müessesini kuran eşlerin ekonomik durumları, yaşları, mal varlıklarının ne kadarı evlilik öncesi olduğu, müşterek çocuk sayıları, masraflar gibi etkenler ön plandadır.

Hakimin Açılan Davayı Reddetme Hakkının Olduğu Doğru Mu?

Türk Hukukunda yeterli bir sebep olmadan boşanmak sadece anlaşmalı boşanma davalarında olmaktadır. Taraflar çekişmeli boşanma davalarında bunu ispat etmek zorundadır. Kanunda bazı özel durumlar eklenmiş ve bu durumlarda anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Bunlar ; hayatına kastetmek, eşe kötü muamelede bulunmak, eşin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, küçük düşürücü, yüz kızartıcı suç işlemek, haysiyetsiz, ahlaka aykırı hayat sürmek, evi- eşi terketmek, kıl hastalığına yakalanmak,evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlarda bulunmak tır.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Yol Tarifi Al