Etkin Pişmanlık Nedir?

Sanığın işlediği suçtan dolayı pişman olması, yargılama sırasında pişman olduğunun anlaşılması, mağdurun maddi zararlarını karşılamayı kabul etmesi gibi durumlarda Tük Ceza Kanunu ndaki bağışlama hükümlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 221 de silahlı terör örgütü etkin pişmanlık ile ilgili kanunlara yer verilmiştir.

TCK (Türk Ceza Kanunu) Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı Suçlar

1) TCK 168 Kapsamında Belirtilen Mala Karşı Işlenen Bazı Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı Suçlar;

 • Hırsızlık (TCK .141-147)
 • Yağma (TCK .148-150)
 • Mala zarar verme (TCK .151-152),
 • Güveni kötüye kullanma (TCK .155),
 • Dolandırıcılık (TCK .157-159),
 • Hileli iflas (TCK .161),
 • Taksirli iflas (TCK .162),
 • Karşılıksız yararlanma (TCK .163)

2) Diğer Maddelerde Bahsedilen Etkin Pişmanlıktan Yararlanılabilecek Suçlar

 • Hakaret Suçu ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (TCK 129)
 • Bilişim Suçları ve Etkin Pişmanlık (TCK 245/5)
 • Zimmet Suçu ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (TCK 248)
 • İrtikap Suçu (TCK 254)
 • Rüşvet Suçu (TCK 250)
 • İftira Suçu ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (TCK 269)
 • Tehdit Suçu, Şantaj Suçu, Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi
 • Uyuşturucu Satın Alma, Satma, Kabul Etme, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak Suçlarında Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi (TCK 192)
 • suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 221)
 • Darbeye Teşebbüs Suçu (Hükümete Karşı Suç) ve Etkin Pişmanlık (TCK 312)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (md. 245/1)

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı Mala Karşı Suçlar;

 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (md.153).
 • Hakkı olmayan yere tecavüz etme (md.154),
 • Bedelsiz senedi kullanma (md.156),
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf etme (md.160),
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme (md.164),
 • Suç eşyasının , satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi hakkında (md.165),
 • Bilgi vermeme (md.166)

Yargıtay kararlarına göre etkin pişmanlık uygulanması için şunun teşebbüshalinde olmaması gereklidir.

Hakkında ceza davası ve soruşturması açılan kişinin etkin pişmanlık yasasından yararlanıp yararlanamayacağını uzman bir kayseri ceza avukatına başvurarak destek alması gereklidir.

Etkin Pişmanlıktan Nasıl Ve Ne Şekilde Yararlanılır? 

Sanığın etkin pişmanlıktan faydalanabilmesi için iki seçeneği vardır. Bunlardan ilki suça yardım edenlerin, diğer suçluların ortaya çıkarılmasını ve yakalanmasını sağlayıcı bilgi belge ve diğer unsurların kovuşturma ve soruşturma aşamasında mahkemeye ya da savcılığa verilmesidir. Diğer seçenek ise, sanığın suçtan dolayı zarar gören mağdurun zararını tanzim etme ve ya geri verme şeklinde giderilmesidir.

Kimler Etkin Pişmanlıktan Ceza İndirimi Alabilir?

Kanunda açık hüküm varsa etkin pişmanlık nedeniyle cezai indirim uygulanabilir. Kanunda açıkça belirtilmediği durumlarda sanık mağdurun zararını tanzim etse de veya suçluların yakalanması için savcılık ve mahkemeye suçluların bulunması ile ilgili bilgileri paylaşsa bile etkin pişmanlık uygulanmaz.

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Ve Zararın Giderilmesi Nasıl Yapılmalıdır ?

Yargıtay 2. Ceza Dairesi – 2014/20956 kararına göre, sanık suçtan dolayı zarar görmüş mağdurun malını veya eşyayı geri iade etmesi gereken yeri yargılama yapan mahkeme belirlemelidir. Sanık gerekli malı ve eşyayı iadeyi mahkemenin belirlediği yere yaptığı takdirde, sanığa etkin pişmanlık nedeniyle cezai indirim uygulamalıdır. Mağduru direk olarak malı veya eşyayı geri almayı kabul edebilir.

Ceza İndirimi Ve Denetimli Serbestliğin Farkı Nedir ?

Denetimli serbestlik yasası cezanın infazı ile ilgilidir. Mahkemenin hüküm kararından sonra cezanın infazı aşamasında iyi halli hükümlüye sağlanan tahliye kurumudur.

Etkin Pişmanlık Halinde Ceza İndirim Oranı Nedir?

Etkin pişmanlık yasasında indirim oranı işlenen şuça göre değişmektedir. İlgili kanun maddelerinde bazı suçlarda etkin pişmanlık hakim takdirine bırakılırken , bazı suçlarda ise etkin pişmanlık uygulanmak zorundadır. Bazı durumlarda ise üst sınır belirlenmiş ve alt limit olarak hakimin takdirine bırakılmıştır. Tük Ceza Kanununda üst sınırlar belirtilmiş olup hükmü verecek hakim kararına bırakmıştır. Örneğin üst sınır yarısına kadar indirilir olarak belirtilmişse de hakim üst sınırı geçmeyecek bir karara hükmedebilir.

Etkin Pişmanlık tan Kaç Kez Yararlanılabilir?

Etkin Pişmanlık yasası gereği mahkemeler suçları ayrı ayrı değerlendireceği için etkin pişmanlık şartları sağlandığında buna bir engel yoktur.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir