Müdehalenin Menni ve Ecrimisil


Müdehalenin Menni ve Ecrimisil

Giriş :

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak meslektaşlarımıza, stajyer avukatlarımıza ve  dilekçe örnekleri konusunda ihtiyacı olan vatandaşlarımız için dilekçe örneği hazırlayarak sizlere sunulmuştur.

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                          KAYSERİ

 DAVACI                  :…….

 VEKİLLERİ             :…….

 DAVALI                  :…….

KONU                  :

 Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Talebimiz Hakkında.

AÇIKLAMALAR    :

1-Müvekkilimz….. davalı….’kardeşidir…… ölmüştür.

2-Müvekkil ve davalı ….. murisleridir. …… vefatıyla taşınmazlar …. Sulh Hukuk Mahkemesinin … E ve … K sayılı veraset ilamıyla murislere verilmiştir. Davalı taşınmazların hepsini yıllar boyu kullanmış diğer murislerin bu taşınmazlardan faydalanmasını engellemiştir. Buralardan elde ettiği kazancı murislere pat etmemiştir.

3- Müvekkilimiz davalıya yatığı sürekli uyarılara rağmen davalı yine aynı tutum içerisine olmuştur.

4-Müşterek muris Kayseri Noterliğinden ……. Tarih ve ……. Yevmiye No ile çekilen ihtarnamede köyünde bulunan 20 parça taşınmazın kendi hissesi kadar kullanılmasını aksi takdirde ecrimisil talep edeceğini beyan etmiştir. Davalı bu ihtarı da görmezden gelmiştir.

HUKUKİ  NEDENLER:

HMK., Medeni Kanun., Borçlar Kanunu ve ilgili  Mevzuat

 KANITLAR             :

Tapu kayıtları, mahkeme kararları, bilirkişi raporları ve her türlü kanıtç

NETİCE-İ TALEP  :

Yukarıda yazılı olarak beyan ettiğimiz nedenlerden dolayı 20 parça taşınmazdaki müvekkilimizin hissesi oranına müdahalenin mennine, beş yıllık … ecrimisilin yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesine, yargı giderlerinin ve 1136 Avukatlık Kanunu çerçevesinde Avukat olarak vekalet ücretinin tarafımıza hükmedilmesini talep etmekteyiz.

 

 

 

                                                                                                  DAVACI VEKİLİ

Av. Nejla DEMİR

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Hemen Ara
    Yol Tarifi Al