Kayseri Miras Hukuku – 0 352 338 77 77

Kayseri Miras Hukuku, miras davalarının ve miras işlemlerini kapsamaktadır.  Bu konu ile ilgili davalarınız hakkında kayseride miras avukatları olarak danışmanlık alabilirsiniz. Kişinin hayatı boyunca kazanmış olduğu hakları, alacakları ve borçları yine u kişinin ölümü veya ölüme benzer hukuki durumlarda miras hukukunun kapsamına girer. Bir kişinin ölümü veya ölüme benzer hukuki durumlarda bu kişinin intikale ilişkin hak alacak borç konuları mira hukuku kapsamındadır. Anayasal olarak korunmakta olan temel hak ve özgürlük vasfı gibi özel mülkiyet hakkının korunmasını amaçlar. Miras hukuku hükümleri kişiliğin sona ermesinden itibaren icra edilmeye başlayan bir hukuk disiplinidir. Birr hukuk bürosu avukatları bu davalarda müvekkillerine hizmet vermektedirler.

Kayseri Miras Hukuku

Kayseri Miras Hukuku, bakımından ise kişiliğin son ermesi temel olarak iki şekilde olmaktadır. Ölüm veya ölüme benzer hukuki durumlardır. Kişinin yaşadığı sürece miras hukuku hükümlerinin tatbik edilmesi söz konusu değildir. Miras hukuku bakımından bazı özel hukuki ilişkileri intikale elverişli değildir. Bu tür davalara bakmanın yanında kayseri boşanma avukatları telefonlar ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca avukat kayseri telefon numaraları ile miras davalarınız ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bazı şahsi haklar miras hukuku açısından önem taşımaktadır. Örneğin boşanma davası açılmışken ölürse bu kişinin mirasçıları evliliğin sona ermesi için davaya katılmak zorundadırlar. Ölüm nedeni ile zaten evlilik sona erecektir.

Miras Hukuku

Kayseri Miras Hukuku, bir kişinin ölümünden veya ölüme benzer bir hukuki durumun varlığından sonra varlığının geleceğini belirlediği tasarruflardır. Ancak kişi yaşarken ölüme bağlı olan tasarruf yani vasiyet kişinin ölümünden sonra geçerlidir. Kendisine belirli bir mal bırakılan kişi diğer iradi ve yasal mirasçılar gibi külli halef olmayıp, cüzi halef sıfatına haizdir. Bunun sonucu olarak miras bırakanın ölümü sonucunda malın mülkiyetini kazanamamakta sadece mirasçılardan talep etme hakkını kazanmaktadır. Bırakılan mal terekede çıkmazsa vasiyet alacaklısı bunu talep edemez. Ayrıca kayserinin en iyi avukatı kim sorusundan çok hangi davanız varsa bu dava için uzman bir avukat bulmanızda fayda olacaktır. Birr Hukuk Bürosu avukatları miras hukuku alanında müvekkillerine bilgi tecrübe ve birikimleri ile hizmet vermektedir.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir