Cinsel Taciz ve Cinsel İstismar

Cinsel taciz ve cinsel istismar, Kayseri ve çevre illerde artan bir suç biçimidir. Cinsel taciz suçu 5237 sayılı türk ceza kanununun 105. maddesinde düzenlenmiş olan bir suçtur. şikayete bağlı bir suç olup mağdurun şikayeti üzerine koğuşturma yapılır. görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. yüz kızartıcı suçlardan olup ağır ceza avukatı yada ceza avukatı tarafından dikkatlice takip edilmelidir. zira bu suçlarda hakimin kanaati çok önemlidir. mağdurun beyanının esas alınabildiği tip davalardır. ceza verilmesi durumunda insan hayatının geri kalanında kendisini takip etmektedir.

Cinsel taciz Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1) (2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun; a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Yol Tarifi Al