Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

Kayseri Ceza Avukatı

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi gibi meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın hukuki işlemlerde örnek olması amacıyla Birr Hukuk Bürosu olarak sizlere örnek dilekçelerimizi sunmaktayız.

Giriş :

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak meslektaşlarımıza, stajyer avukatlarımıza ve  dilekçe örnekleri konusunda ihtiyacı olan vatandaşlarımız için dilekçe örneği hazırlayarak sizlere sunulmuştur.

              KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: …/… E. …/… K. 

SANIK                                              :  

VEKİLİ                                             :

ADRESİ                                           :

SUÇ                                                             :

SUÇ TARİHİ                                            : …/…/…

 

KONU                                           

… … .. Ceza  Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… sayılı kararında beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren müvekkilimiz yararına karar verilen  vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi istemi.

AÇIKLAMALAR                     

1-) Müvekkilimiz … …. hakkında …. … suçundan …/…/…. tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan yargılama sonucunda,  … …  .. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiştir. Verilen beraat kararı …/…/…. tarihinde kesinleşmiştir. Mahkeme kararının kesinleşme şerhli gerekçeli kararını ekte tarafınıza sunulmuştur. (Ek-1)

2-) Müvekkilimiz sanık … … hakkında verilen karar …/…/… tarihinde kesinleştiğinden, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

3-) Bu sebeple hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi (Ek-2) için Vakıflar  Bankası … Şubesi’nin TR .. …. …. …. …. …. .. IBAN numarasına ödemelerin aktarılması için iş bu dilekçeyi yazma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  :

1136 S. K. m. 164, 5271 S. K. m. 324, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 13

 

NETİCE-İ TALEP                           :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … …  .. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında vermiş olduğu … suçundan verilen ve kesinleşen beraat hükmü gereğince hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi için Vakıflar  Bankası’nın …….. Iban numarasına ücretin yatırılmasına karar verilmesini beraat eden müvekkilimiz adına saygılarımızla talep ediyoruz.

 

                                                                                                          Sanık Vekili

      Av. Esra Kara

 

 EKLER:

 

1-) Kesinleşme şerhli … …  .. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… sayılı Gerekçeli Kararı

 

2-) Onaylı vekaletname örneği

 


EK BİLGİ

Birr Hukuk Bürosu vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız için yararlı olan bilgileri paylaşmaktadır. Beraat eden sanıklehine vekalet ücreti 2019 olarak yapılan aramalarda yukarı da örnek olarka verdiğimiz dilekçeyi bulabilirsiniz. Burada beraat eden sanık vekalet ücreti kime ait sorusuna cevap vekil avukata aittir. Beraat eden sanıklehine vekalet ücreti 2018 ve beraat eden sanıklehine vekalet ücreti 2017 karşılaştırıldığında artışlar gözlemlenecektir. Delil yetersizliğinden beraat vekalet ücreti bilgilerini ilgili makalemizden bulabilirsiniz. Vekalet ücreti teleplerinde maliye hazinesi vekalet ücreti talebi gibi konularda kayseri avukatlık bürosu olarak bilgi alabilirisiniz. Hem beraat hem mahkumiyet durumunda vekalet ücreti ilgili makalemizde açıklanmıştır. Beraat vekalet ücreti faiz ilgili resmi birimlerden hesaplayabilrisiniz. Ayrıca aynı makale de beraat vekalet ücreti kanun yararına bozma ile ilgilid detaylı bilgi bulabilirsiniz.

 

 

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir