Tapu İptali ve Tescil


Tapu İptali ve Tescil

Giriş :

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak meslektaşlarımıza, stajyer avukatlarımıza ve  dilekçe örnekleri konusunda ihtiyacı olan vatandaşlarımız için dilekçe örneği hazırlayarak sizlere sunulmuştur.

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                         

                                                                                               TEDBİR TALEPLİDİR

                                                                                                                      KAYSERİ

DAVACILAR               :…….                 

 VEKİLİ                         :…….

DAVALI                       :…….        

 KONU                          :

Tapu Tescil ve iptali talebimiz hakkında.

 AÇIKLAMALAR     :

1-Müvekkilimiz 8 kardeşli bir ailenin çocuğudur. Annelerini uzun zaman önce kaybetmişlerdir. Evde en küçük olması sebebiyle yşlı ve hasta babasına bakmakta, hastalığı ve bakımı ile ilgilenmiştir. Baba şeker hastalığı kalp hastalığı gibi ağır hastalıkları nedeniyle 92 yaşında ölmüştür. (Veraset ilamı ektedir)

2- Alinin kardeşlerinin en büyüğü Mehmet işsiz, kötü alışkanlıkları olan bir şahıstır. Babalarının sağlığında Mehmet e bütün imkanlar sağlanmıştır. Fakat bütün sağlanan mülkleri sefa içerisinde bitirmiştir

 3- Annesi öldükten sonra da yine yaşlı babasından iş kurmak bahanesi ile sık sık para almış ve yine sefa alemlerin de tüketmiştir. yeni iş kurmak bahanesi ile sık sık nakit paralar almış, kumarda tüketmiştir.

 4- Son olarak … köy….mevki…de bulunan taşınmazı 92 yaşındaki babasından bilinemeyen bir şekilde özel satış vekaleti alarak arkadaşına satmıştır

 5-. Mehmet in amacı diğer mirasçılardan kaçırdığı bu taşınmazı nakde çevirip kaçırmaktır.

6- Taşınmazı alan arkadaşı ise hiçbir geliri olmayan ve yalnız yaşayan birisidir.

7- Yukarıda yazılı beyan ettiğimiz nedenlerden dolayı taşınmazın yapılan satışının iptalini talep etmekteyiz. Muvazaalı gerçekleştirilen bu satışın iptalinden sonra mirasçılara tescilini istemekteyiz.

 YASAL NEDENLER   :

 BK ve ilgili mevzuat

 KANITLAR                  :

Tanıklar, Tapu Kaydı, ve diğer her türlü kantı

 CEVAP SÜRESİ         :

…. Gündür

 NETİCE-İ TALEP      :

Yukarıda yazılı olarak beyan ettiğimiz nedenlerden dolayı ………….. taşınmazın satışının iptalini, mirasçılar üzerine tescilini talep etmekteyiz. Ayrıca 1136 Avukatlar Kanunu çerçevesinde vekalet ücretinin tarafımıza Avukat olarak hükmedilmesine ve dava masraflarının davalı tarafa yükletilmesine hükmedilmesini talep etmekteyiz.

 

 

                                                                                                    DAVACI VEKİLİ

   Av. Esra KARA

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir