Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası


Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Giriş :

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak meslektaşlarımıza, stajyer avukatlarımıza ve  dilekçe örnekleri konusunda ihtiyacı olan vatandaşlarımız için dilekçe örneği hazırlayarak sizlere sunulmuştur.

 

Dilekçe :

………   AİLE MAHKEMESİNE SAYIN HAKİMLİĞİNE     KAYSERİ

-Tedbir Nafakası İstemlidir.-

DAVACI:

Adı ve Soyadı………………

TC.NO……………………………
ADRESİ:………………………………………………………………………

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU :

1) Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına;
2)  Müvekkile çocuğun velayetinin verilmesine;
3) Müvekkilin bakmakta olduğu ortak çocuk için ………TL Tedbir Nafakası  olarak, davalıdan karar hükmedilmesinden sonra her ay iştirak nafakası olarak tahsiline,
4) Davalı aleyhine müvekkile için …… TL manevi tazminata hükmedilmesine,

 

AÇIKLAMALAR :

 1. Müvekkile ve davalı …./…./……… tarihinde evlilik yapmışlardır. Bu evlikten …….. isimli çocukları olmuştur.
 2. Müvekkil, evlilik müessesinde eş olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiştir. Fakat evlilik sonrası davalının müvekkile karşı olumsuz davranışları ortaya çıkmıştır. Müvekkile ve davalı arasında kültür farklılığı, kişilik uyuşmazlığı ve geçimsizlik baş göstermiştir. Davalının müvekkile ye karşı saygısız , rencide edici tavırları artmış, müvekkile toplum içerisinde kişiliğine ve karakterine karşı davalının davranışlarına maruz kalmıştır.

Davalı, müvekkile ile sürenli sorunlar ortaya çıkartmaya başlamış ve sürekli bir tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Bu tartışmalar sırasında davalı, müvekkileye hiç ağza alınmayacak küfürler, kişilik ve karakterine karşı çok ağır ithamlarda bulunmuştur.

        Bu küfür ve hakaret dolu davranışlar müvekkileye davalı tarafından toplum içerisinde de devam etmiştir. Oluşan küçük problemleri davalı büyütüp sonucu hakaretlere kadar getirmiştir. Bu tartışmalar sırasında davalının müvekkile ye küfür etmesini ve kişiliğine hakaret etmesini etraflarında ki çoğu kimse duymuş ve şahit olmuştur

 1. Davalı bu uyumsuz ve geçimsiz tavrını sadece müvekkile ye karşı değil akraba ve dostlarına karşıda sürdürmüştür. Davalı ortada sorun yokken müvekkile nin arkadaş ve akrabalarına hakaretler etmiş ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmuştur.
 2. Davalı, evde yapması gereken müşterek konuttaki işleri yapmaması, eve geç saatlerde gelmesi, sürekli huzursuz bir ortam yaratması, çocukla ilgilenmemesi müvekkili zor durumda bırakmıştır.

Müvekkile zor durumda kalmasına rağmen, düzelir düşüncesiyle uzun süreler beklemiş fakat davalıda evlilik                müessesi adına bir düzelme görülmemiştir. Aksi gittikçe davranışlarda kötüleşme görülmüştür.

 1. Davalı evi terk etmiş ve müşterek konuta geri dönmemiştir. Davalının eve dönmesi için birçok müşterek dostlarının araya girmesine rağmen davalı müşterek konuta dönmemiştir.
 2. Davalı müşterek çocuk ile hiç ilgilenmemiştir. Anne ve babasının evine evi terk ederek gittiği sırada çocuğu müşterek arkadaşlarına bırakmıştır.
 3. Müşterek çocuğun bakım, giyim ve diğer masrafları için davalının da katkı sunması gerektiği ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Müvekkilin bakmakta olduğu ortak çocuk için ………TL Tedbir Nafakası olarak, davalıdan karar hükmedilmesinden sonra her ay iştirak nafakası olarak tahsiline hükmedilmesini istiyoruz.
 4. Müvekkile büyük umutlarla kurduğu evlilik müessesi süresinde hayallerine ulaşamamış ve yıpranmıştır. Kişilik ve karakterine yapılan bu saldırılardan hayata olan inancı kalmamıştır. Bu nedenle davalı dan manevi tazminat talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER :

İlgili kanun ve mevzuat maddelerince.

DELİLLER :

ETS kayıtları, şahitler, ekonomik ve sosyal durumların araştırılması, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ :

Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

1) Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik biriminin devam ettirme ihtimali ve durumu kalmadığından tarafların boşanmalarına;

2) Çocuğun ………………….’ın velayetinin Müvekkile verilmesine;
3) Müşterek çocuk  ……………… için her ay ……….TL tedbir nafakası  olarak, kararın hükmedilmesinden sonra her ay davalıdan iştirak nafakası olarak tahsiline;

4) Açıklanan nedenler ışığında davalı aleyhine  ………….TL manevi tazminata hükmedilmesine;
5) Avukatlık ücretinin ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarım. …/…./2019

Davacı Vekili
Avukat ………………………..

Ekler:

1.Vekaletname
2.Nüfus kayıtları

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Hemen Ara
  Yol Tarifi Al