Kayseri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku – 0 352 338 77 77

Kayseri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, sosyal olan ile ekonomik olan arasındaki ilişkiyi kurar. Bu bağlamda çalışanlar ile sanayi ve işletmeler arasındaki menfaat çatışması sağlıklı bir hukuk nosyonuyla çözümlenmelidir. Aksi halde her toplum içerisinde ekonomik ve sosyal sorunlar gündeme gelir ve neticeten hukukun üstünlüğü sağlanamamış olur. İş hukuku, en temel toplumsal olayların içinde yer alan konuları araştırma olarak alır ve bu nedenle oldukça dinamik bir hukuk dalıdır. İş hukuku Sosyal Güvenlik hukuku arasında belli farklar vardır. Sosyal güvenlik hukuku toplumda herkese uygulanan veya uygulanmasa bile uygulanması gereken hukuk dalıdır. Anayasa, sosyal güvenli hakkının koruyucu hükümleri içerir hükümler herkes için geçerlidir.

Kayseri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kayseri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, sosyal güvenlik kişinin doğumundan, hatta doğumdan önce cenin olduğu tarihten ölümüne kadar ve ölümden sonra geriye bıraktıklarını kapsama alan sistemdir. Temel olarak dokuz güvence vardır. İş hukukunun tanımına öncelikle iş akdi incelenerek elde edilebilir. Bir toplumda bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar yer alır. Bağımlı çalışanlar bir tabiyat ilişkisi içerisinde iş gören kişilerdir ve bağımsız çalışanlar yer alır. Bağımlı çalışanlar ikiye ayrılı kamu görevlileri ve işçilerdir. Bağımsız kişiler ise kimseye bağlı olamayan kimseden maaş ya da ücret almaksızın kendi işini gören kişilerdir. Bağımlı çalışanlardan kamu görevlileri anayasa ve devlet memurları kanununda düzenlendiği gibi işçilerden ayrılır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kamu görevlilerinin idareyle olan ilişkilerini idare hukuku belirler. Kamu görevlisi sahip olduğu niteliklere göre belli bir dereceye atanır. İşçi iş sözleşmesiyle hangi konumda olursa olsun çalışan kişidir. Kamu görevlileri idare hukukuna tabi oldukları için iş hukukunun kapsamına girmezler. İş hukukunun gelişim çizgisi izlendiğinde klasik kamu hürriyetlerinin gelişimiyle paralellik gösterdiği görülebilir. İş akdiyle işçi çalıştıran herkes işverendir. İş hukukunun konusuna sosyal güvenlik hariç olmak üzere iş hukukunun genel esasları bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku girer. İş ve sosyal güvelik hukukunun ayrıldığı 3 temel nokta olmasına rağmen iki bilim dalı bilim dalı altında incelenir.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Yol Tarifi Al