0%

Uyuşturucu madde ticareti suçunda nasıl beraat edilir?Yazar: On 18 Nisan 2019

Kayseri ve çevre illerde özellikle artan uyuşturucu madde kullanımında yüksek oranda artış görülmüştür. Uyuşturucu madde ticareti suçlarında delil değerlendirmesi nasıl yapılır? Mahkeme neye göre beraat kararı verir? Eğer suçsuzsanız hangi delillerin toplanması beraat etmenizi sağlayabilir? TCK.’nın 188/3 maddesi uyarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan bir sanığın avukatı, müvekkilinin beraat etmesini sağlamak için dosyaya göre sanık lehine onlarca farklı delilin toplanmasını mahkemeden isteyebilir.

Bunlar yerine getirilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilirse de istinaf yoluna başvurarak Bölge Adliye Mahkemeleri’nde ve devamında temyiz yoluna başvurarak Yargıtay’da sanık hakkındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasını/bozulmasını, neticeten müvekkilinin beraat etmesini sağlayabilir.

Uyuşturucu madde ticareti suçunda sanık lehine toplanabilecek ve beraatini sağlayabilecek pek çok delilden bir kısmı aşağıda Yargıtay kararları ile açıklanmıştır;

1- Parmak izi karşılaştırması yapılması;

“Sanık yakalandığında alınan parmak izleri (alınmadı ise alınarak) ile ele geçirilen materyaller üzerindeki parmak izlerinin karşılaştırılması yapılarak bu izlerin sanığa ait olup olmadığı tespit edildikten sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun saptanması gerektiği…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2495 E. 2017/112 K. 09.01.2017)

2-HTS kayıtlarının getirtilmesi;

“Sanıkların üst arama tutanağında İMEİ numarası yazılı olan cep telefonlarının suç tarihi ve öncesinde hangi hatlar ile kullanıldığı ve bu hatların kimler adına kayıtlı olduğu; ayrıca sanıkların üst arama tutanağında seri numarası belirtilen sim kartların kimin adına kayıtlı olduğu araştırılarak, tespit edilecek hatların suç tarihi ve öncesine dair baz istasyonu bilgisini de içeren HTS kayıtlarının getirtilmesi gerektiği…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/5520 E. 2016/1700 K. 31.05.2016)

3-Keşif yapılması;

Olay yerinde keşif yapılarak suça konu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği yerin ve başkaları tarafından buraya konmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi, bilirkişi aracılığı ile olay yeri ile suç konusu maddelerin bulunduğu bölümün ayrıntılı olarak krokisinin çizilmesi; sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukukî durumunun saptanması gerektiği…(T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2015/4980 E. 2016/1729 K. 02.06.2016)

4-Kamera kayıtlarının incelenmesi;

“Dosya içerisinde mevcut görüntü CD’sinin çözümü yapılarak görüntülerde sanığın var olup olmadığı varsa sanığın elinde, içinde esrar bulunan çantanın bulunup bulunmadığının tespiti, yine varsa olay tarihine ait güvenlik kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenip sanığın uyuşturucu maddelerin bulunduğu çanta ile otogara ya da bilet aldığı seyahat acentesinin işyerine giriş yapıp yapmadığının araştırılması gerektiği..” (T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/1506 E. 2016/5413 K. 07.11.2016)

5-Zabıt mümzilerinin (tutanak düzenleyici polis veya jandarmanın) dinlenmesi;

“…üst giysisinin sağ cebinden çıkarmış olduğu uyuşturucu maddeyi vererek karşılığında görevlilerden para aldığı belirtilen ve “X2” olarak adlandırılan şahsın sanık … olduğu şeklindeki tespit ile tutanağı kabul etmeyen sanığın savunması karşısında“X2” olarak belirtilen şahsın sanık olup olmadığı ve uyuşturucu maddenin sanığa aidiyeti konusunda tutanak mümzilerinin tanık olarak dinlenmeleri gerekir.…’’(T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/1916 E. 2016/8629 K. 13.12.2016), “…Sanık hakkında fiziki takip tutanağı düzenleyen kişiler dinlenmeden karar verilmesi…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/3030 E. 2017/234 K. 26.01.2017)

6-Uyuşturucu maddenin sanığa aidiyetinin gerekirse moleküler genetik inceleme yaptırılarak araştırılması;

“…Olay tutanağında imzaları bulunan tutanak düzenleyicileri tanık olarak dinlenilerek; valizde uyuşturucu madde bulunduğunun nasıl belirlendiği, valizin sahibinin sadece muavinin beyanına dayalı olarak tespit edilip edilmediği, bagaj fişinin çanta üzerinden mi yoksa sanıktan mı ele geçirildiği, çanta içerisinde uyuşturucu madde dışında giysi ve kişisel kullanıma yönelik başka bir materyal bulunup bulunmadığı hususlarının sorulması, uyuşturucu dışında bulunan eşya ya da materyaller varsa bunların sanığa ait olup olmadığının belirlenmesi ve gerektiğinde sanıktan alınacak kan, doku ya da benzeri örneklerle mukayeseli olarak moleküler genetik inceleme yaptırılması gerektiği..”

7-Sanığın ceza sorumluluğunun var olup olmadığına yönelik rapor alınması;

Sanığın suç tarihinde işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış olup olmadığı konusunda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden ya da Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınmaması.(T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/2184 E. 2017/38 K. 18.01.2017)

Uyuşturucu madde ticareti suçunda sanıklar lehine burada yer veremediğim örneğin; teşhise, olay tutanaklarına, uzmanlık raporlarına, telefon dinlemeye, arama kararına, usule yönelik işlemlerde sanığın savunma hakkının kısıtlanmasına v.s.dair onlarca farklı bozma sebebi daha vardır.

Önemli olan ne kadar delil toplandığı değil dosyanıza uygun olan ve lehinize sonuç verebilecek delillerin toplanmasını istemektir. Avukatınızın aleyhe düşünce oluşturacak bir delilin dosyaya girmesini sağlaması şüphesiz menfaatinize olmayacaktır.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan yahut ceza almış bir sanık (ya da yakını) iseniz uyuşturucu suçlarında istinaf ve Yargıtay uygulamasına, beraat ve bozma gerekçelerine tümüyle hakim bir ceza avukatı edinmeniz, dosyanızdaki tüm özellikler değerlendirildikten sonra durumunuza uygun düşecek şekilde savunma yapılmasını, ceza almanız halinde de mahkemenin neden mahkumiyet verdiği “doğru tespit edilerek” istinaf veya temyiz başvurusunun size özel hazırlanmasını sağlamanız faydanıza olacaktır.

Makaleler

bünyan avukatincesu avukatkayseri ağır ceza avukatıkayseri ceza avukatıpınarbaşı avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara
Yol Tarifi