Kayseri Dava ve Tahkim Hukuku – Kayseri Avukat

Kayseri Dava ve Tahkim Hukuku, ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar için doğan anlaşmazlıkları kapsamaktadır. Tahkim olarak hakem heyetlerinin kararlarının tanınması ve tenfiz davalarının takibini kapsamaktadır. Burada özelikle bazı davalarda mahkemeye dava açılmadan arabuluculuk yöntemi ile sorunun çözülmesi hedeflenmektedir. İşçi ve işveren arasında sözleşmeden doğan haklar sebebiyle yaşanan problemler.

Örneğin işçi kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazanmış 1 yıl süreyi haklı sebep gösterilmeden işten atılmıştır. Bunun sonucunda işçi hakkını aramak için eskiden direk olarak iş mahkemesinde dava açmaktaydı. Durumda kayseri iş hukuku avukatlari sizlere hizmet vermektedir. Fakat sonradan arabuluculuk müessesi ile sistem değişmiştir. Kayseri iş hukuku avukatları sizlere yüksek faydayı sağlayacaktır.

Kayseri Dava ve Tahkim Hukuku

Kayseri Dava ve Tahkim Hukuku, bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Tahkim; tahkim yargılamasına elverişli belirli bir hukuki ilişkiden doğan uyuşmazlıkların hakem vasfı taşıyan kişilerin çözmesini sağlayan yöntemdir. Bazı uyuşmazlıklar için tahkim yoluna gidilmesi için uygun değildir. Ayrıca tahkime başvurulabilmesi için tahkime elverişli uyuşmazlığın belirli olması veya belirlenebilir olması gerekmektedir. Bu konuda kayseri idari dava avukatları konu hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Fakat belirlenmiş bir hukuki ilişkide tahkime gidilebilmesi için ihtilafın doğması şart değildir. İhtilaf doğmadan da taraflar olası ihtilaflar için tahkim yoluna gitmeyi kararlaştırabilir. Bu konuda avukata sor şeklinde aratarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Birr Hukuk Bürosu avukatları sizlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dava ve Tahkim Hukuku

Kayseri Dava ve Tahkim Hukuku, ile ilgili olarak ihtiyari tahkim ve zorunlu tahkim vardır. İhtiyari tahkim hukuki ilişkide tarafların isteğine göre gerçekleşen tahkimdir. Taraflar tahkim kaydını sözleşmeye koymazlarsa veya ayrı bir tahkim anlaşması yaparlarsa devlet mahkemelerinde de bu uyuşmazlık görülebilir. Bu konuda kayseri avukat cep telefonu ile yardım alabilirsiniz. Zorunlu tahkim ise kanun koyucunun iradesi tarafların iradesine geçmiştir. Dolayısıyla kanun koyucunun belirlediği hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulması zorunlu bir hal almıştır.

Bu davalarda boşanma avukatı yerine bu konuda bir uzman avukat ile çalışılması sizlerin faydasına olacaktır. Bu uyuşmazlıkların milletlerarası olması halinde yine milletlerarası tahkim yoluna başvurmaları zorunludur. Devletler arası bir uyuşmazlık söz konudur. Milletler arası kamu hukukunda da tahkim vardır. Bu tür tahkimde tahkime başvuran her iki tarafta devlettir. Fakat bu uyuşmazlıklarda tarafların tahkim yoluna başvurmaları zorunludur.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir